Juridische kennisgeving

Computers en vrijheid

Carparena garandeert de striktste vertrouwelijkheid van de informatie die op de site wordt
verzameld. Het bedrijf verzamelt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het persoonlijke
studieverzoek van de internetgebruiker.

Overeenstemming met de wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978, heeft de
internetgebruiker het recht om zich te verzetten tegen, toegang tot, rectificatie en verwijdering van
persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.
Hiervoor moet hij ons een bericht sturen via het contactformulier of per post naar onderstaand
adres.
Carparena: Route de Frelinghien Weg – 7784 Warneton (België)
De gegevens van de internetgebruiker worden systematisch vernietigd drie maanden na ontvangst
van het door de internetgebruiker verzonden formulier.

 

Cookies

De internetgebruiker wordt erop gewezen dat cookies tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch
via zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd.
Een cookie is een set gegevens die het niet mogelijk maakt om internetgebruikers rechtstreeks te
identificeren, maar die wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot hun browser
op de site.
De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid
van cookies en ze eventueel te weigeren op de manier beschreven op de CNIL-site op het volgende
adres: http://www.cnil.fr/.
De internetgebruiker heeft een recht van verzet, toegang, of
wijziging en verwijdering van persoonlijke gegevens
gecommuniceerd door middel van cookies onder de aangegeven voorwaarden
bovenstaand.

 

Copyright – Reproductierechten

Deze volledige site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en
intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische
afbeeldingen. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site op welk medium dan ook is strikt verboden zonder
de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.
Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken van deze site en het regelmatig bijwerken ervan, is het mogelijk dat
er fouten zijn geslopen in de gepresenteerde informatie en / of documenten. Site-gebruikers zullen daarom alle
nodige controles uitvoeren, de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. De
persoonlijke gegevens die op deze site worden geregistreerd, worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming
met de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking en vrijheden. Gebruikers van deze site
hebben een recht van toegang, rectificatie en verwijdering dat ze kunnen uitoefenen bij het bedrijf:
info@carparena.com

 

CARPARENA